Τεχνική υποστήριξη

Το κυριότερο κομμάτι όμως μετά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της μηχανοργάνωσης της εταιρείας σας, είναι αυτό της υποστήριξης των λύσεων που έχουν υιοθετηθεί. Και η παροχή αυτής της υποστήριξης μετά την πώληση, κάνει την ProTeleSys μοναδική για τις υπηρεσίες που παρέχει. Γιατί κανένα σύστημα όσο τέλειο και αν είναι δεν αποδίδει στο έπακρο τις δυνατότητές του, χωρίς τους ανθρώπους που θα αναδείξουν και θα εκμεταλλευτούν τις ικανότητές του. Η ProTeleSys μέσα από μια διαδικασία εκπαίδευσης διαρκούς παρακολούθησης και βοήθειας, βρίσκεται κοντά σας μέχρι να επιτευχθεί το MAXIMUM της απόδοσης και η πλήρης αξιοποίηση της επένδυσης σας σε μηχανογραφικό εξοπλισμό.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ START UP - ProTeleSys

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ START UP

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 
Περιλαμβάνει: Έλεγχο αρχείων remotely . Επίλυση προβλήματος και επιδιόρθωση με απομακρυσμένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΦΟΡΜΕΣ)
Περιλαμβάνει: Προσομοίωση των απαιτήσεων στα μηχανογραφικά έντυπα του Πελάτη Αποστολή αντιγράφου και δειγμάτων εκτύπωσης στο Πελάτη Αναλυτικές οδηγίες για την επεξεργασία των φορμών

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - REPORTS
Περιλαμβάνει: Προσομοίωση των πεδίων σύμφωνα με το σχέδιο (report) του Πελάτη Αποστολή αντιγράφου και δειγμάτων εκτύπωσης στο Πελάτη Αναλυτικές οδηγίες για την επεξεργασία των reports

4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ON - LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Περιλαμβάνει: Γέφυρες Λογιστικής. Δημιουργία άρθρων λογιστικής από όλο το φάσμα λειτουργίας του ERP

5. MIGRATION MASTER FILES 
Περιλαμβάνει: Μεταφορά των βασικών αρχείων της εφαρμογής Αντίγραφο των αρχείων Αναλυτικές οδηγίες για την επεξεργασία των δεδομένων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
Περιλαμβάνει: Έλεγχο αρχείων στις εγκαταστάσεις της ProTeleSys Ανεύρεση προβλήματος (δεν περιλαμβάνει επέμβαση στα data του πελάτη) Αναλυτικές οδηγίες για την αποκατάσταση του προβλήματος

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
Περιλαμβάνει: Έλεγχο αρχείων εγκαταστάσεις της ProTeleSys Επίλυση προβλήματος και επιδιόρθωση με επέμβαση στα data του πελάτη Αποστολή αντιγράφου στον Πελάτη Επιδιόρθωση αρχείων μέσω Modem

3. TΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Περιλαμβάνει: Τεχνικό έλεγχο δικτύου από Technical Consultant στις εγκ/σεις του Πελάτη Αποκατάσταση βλάβης σε περίπτωση που δεν εμπλέκει το κατασκευαστή Hardware
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ - CUSTOMIZATION
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗ (CUSTOMIZATION)
Περιλαμβάνει: Καταγραφή και μελέτη αναγκών Υλοποίηση και test Παράδοση με αναλυτικό προσδιορισμό παραδοτέων.

2. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ HARDWARE
Περιλαμβάνει: Εγκαταστάσεις, Επιδιορθώσεις, Αναβαθμίσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών