Ενημέρωση

Διασύνδεση ERP με POS
Αγαπητοί πελάτες,
Για άλλη μια φορά η ΑΑΔΕ μας εκπλήσσει με την αποφασιστικότητα που δείχνει να «εκσυγχρονίσει» τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Δημοσιεύει την απόφαση 1065 στο ΦΕΚ της 26/04/24 με την οποία υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ERP, ΦΗΜ ή πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, να διασυνδέσουν τα τερματικά POS με τα λογισμικά που χρησιμοποιούν μέχρι τις 31/05/24. Αν δηλώσουν μέχρι τις 13/05/2024, ραντεβού στη νέα ειδική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την ΑΑΔΕ, μπορούν να πάρουν παράταση μέχρι τις 30/06/24. Βέβαια πιστοποιήσεις διασύνδεσης των ERP με τα POS επίσημα θα δοθούν στις 17/05/24. Ανεπίσημα γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να δοθούν πριν το τέλος του μήνα.
Έχουμε συνηθίσει να δίνονται παρατάσεις την τελευταία στιγμή αλλά επειδή δεν ξέρουμε αν θα δώσουν επίσημα ή ανεπίσημα, εμείς θα προχωρήσουμε στη μαζική δήλωση των πελατών μας για ραντεβού μέσα στον Ιούνιο και ελπίζουμε να είναι έτοιμες οι πιστοποιήσεις και ότι άλλο θα χρειαστεί για να υλοποιηθούν οι διασυνδέσεις των POS με τα ERP.
Για την ενημέρωσή σας, παραθέτουμε αποσπάσματα της απόφασης 1065 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2522 τεύχος Β της 26/04/2024.
Επίσης πληροφοριακά οφείλουμε να σας προετοιμάσουμε και για το οικονομικό κόστος της διασύνδεσης.
Το softone pos connector θα στοιχίζει 50,00€ ανά έτος και ανά τερματικό και οι εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης, εφάπαξ 150,00€
Το prosvasis EFT POS+ θα στοιχίζει 36,00€ ανά έτος και οι εργασίες παραμετροποίησης, εφάπαξ 40,00€. (Όλες οι τιμές είναι καθαρές και επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%).

• Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε με νεότερη επικοινωνία


 Αγαπητοί συνεργάτες,

Η εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ (myDATA) στην καθημερινότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πλέον γεγονός, καθώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με αυτές.
Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες εκδόσεις των λογισμικών που χρησιμοποιείτε θα υποστηρίζουν τη διασύνδεση των εφαρμογών της με την online πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται πλήρως και αυτοματοποιημένα όλες τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η υποχρεωτική τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ - ProTeleSys

Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ

Εντός του 2020, θα τεθούν σε ισχύ για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες τα ηλεκτρονικά βιβλία. Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις.

Η εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων από την ΑΑΔΕ επιφέρει ωστόσο σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, τόσο σε ότι αφορά την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και σε ότι αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Ανταποκριθείτε πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις που δημιουργεί για την επιχείρησή σας, η υποχρεωτική
διαβίβαση δεδομένων στην online πλατφόρμα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Διαχειριστείτε εύκολα, γρήγορα, χωρίς λάθη ή παραλείψεις, όλες τις εργασίες που απαιτεί η
εναρμόνισή σας με τη νέα νομοθεσία και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις, αξιοποιώντας σήμερα την
εξειδικευμένη λειτουργία Soft1 myDATA LIVE.

Όλες οι εργασίες myDATA μέσα από μία οθόνη του Soft1!


Soft1 Λειτουργία
Για τα παραστατικά/ συναλλαγές που καταχωρούνται στο Soft1, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη παραμετροποίηση, υπολογίζονται πάντα τα στοιχεία/δεδομένα που απαιτούνται βάσει τυποποίησης προδιαγραφών της ΑΑΔΕ.
Οι Soft1 διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν τη διαβίβαση/ παραλαβή των δεδομένων προς/ από την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ διατίθενται: επιλέγοντας από το menu τα Ηλεκτρονικά βιβλία - myDATA (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες) από τις Σχετικές εργασίες των παραστατικών/ συναλλαγών.
με δεξί κλικ σε Λίστες εγγραφών και Soft1 εργασίες.
Χρησιμοποιήστε, από τους παρακάτω διαθέσιμους μηχανισμούς/ διαδικασίες, εκείνη που σας εξυπηρετεί για να δείτε, να επεξεργαστείτε και να αποστείλετε τα δεδομένα (Σύνοψη & Χαρακτηρισμό) στην πλατφόρμα myDATA με σκοπό την ενημέρωση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της επιχείρησής σας.
Soft1 Παραμετροποίηση - Τυποποίηση Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ Η ΑΑΔΕ παρέχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε όλες οι Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τα παραστατικά που εκδίδουν και λαμβάνουν από την ημεδαπή - αλλοδαπή, να επιλέγουν αρχικά το ρόλο (Εκδότης ή Λήπτης) που έχει προδιαγραφεί από την ΑΑΔΕ και να διαβιβάζουν στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων (myDATA) της Α.Α.Δ.Ε., τη σύνοψη (δηλ. τα Παραστατικά) και τον χαρακτηρισμό (δηλ. Έσοδο ή Έξοδο), βάσει Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών, χωρίς να παρεμποδίζεται η συναλλακτική τους δραστηριότητα. Στο Soft1 έχετε τη δυνατότητα αφενός να παραμετροποιήσετε εύκολα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει Τυποποίησης ΑΑΔΕ, για την ορθή διαβίβαση σύνοψης και χαρακτηρισμού των συναλλαγών, επιλέγοντας από το menu τα Ηλεκτρονικά βιβλία - myData (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες) και αφετέρου να λαμβάνετε αλλά και διαβιβάζετε τα απαραίτητα δεδομένα στην πλατφόρμα myData.