Soft One Technologies - Επιχειρηματικές Εφαρμογές

Πρωταγωνιστώντας στις εξελίξεις που αφορούν το cloud, προτεραιότητα και επιδίωξη της SoftOne, αποτελεί η συστηματική ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που παρέχουν στις επιχειρήσεις υψηλή προστιθέμενη αξία, σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

 


 Soft1 Cloud ERP Series 5 Digital Transformation

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας, αντλώντας µεγαλύτερη αξία σε χαµηλότερο κόστος. Βελτιώστε τις διαδικασίες σας, εκµεταλλευθείτε τις ικανότητες των ανθρώπων σας και ανταποκριθείτε αποτελεσµατικά στις ανάγκες των πελατών σας, µε µία σύγχρονη και «έξυπνη» πλατφόρµα ψηφιακού µετασχηµατισµού.

Το Soft1 Cloud ERP Series 5 συγκεντρώνει την εµπειρία της πλέον καινοτόµου λύσης Cloud ERP της ελληνικής αγοράς (µε περισσότερες από 4.500 ενεργές εγκαταστάσεις στο σύννεφο) ενώ ταυτόχρονα εµπεριέχει τεχνολογίες επόµενης γενιάς που βελτιστοποιούν τη λειτουργία του Soft1 στο cloud, θέτοντας τις βάσεις για ένα ακόµη περισσότερο ευέλικτο, έξυπνο και οικονοµικό µοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η πλατφόρµα λογισµικού της SoftOne (µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia) συµπληρώνει πρακτικά το κενό µεταξύ υπολογιστών, έξυπνων συσκευών και διαδικτύου, προσφέροντας ισχυρή λειτουργικότητα και µία ενιαία διαισθητική εµπειρία χρήσης, µέσα από οποιαδήποτε συσκευή (desktop, laptop, tablet ή smartphone).

Με σύγχρονο user interface και αξιοποίηση πρωτοποριακών τεχνολογιών Intelligent Automation, Machine Learning και ΑΙ, το Soft1 Cloud ERP Series 5 ενισχύει την αποτελεσµατικότητα του χρήστη και αυτοµατοποιεί την εκτέλεση κάθε εταιρικής διαδικασίας. Πρόκειται για ένα «ευφυές» σύστηµα λογισµικού, το οποίο δηµιουργεί υψηλή προστιθέµενη αξία για τη σύγχρονη επιχείρηση σε χαµηλότερο κόστος, κάνοντας πράξη τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της καθηµερινής της λειτουργίας.

Δυναµική Ευφυΐα

Το Soft1 Cloud ERP Series 5 ενσωµατώνει το Soft1 B.A.M, ένα ισχυρό εργαλείο machine learning που µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε λειτουργία του συστήµατος για να καθορίσει, συντονίσει και αυτοµατοποιήσει την εκτέλεση κάθε επιχειρησιακής διαδικασίας, προσφέροντας αυξηµένη αποδοτικότητα, ελαχιστοποίηση χρόνου και λαθών. Παράλληλα, «συστήνει» την EVA, έναν ψηφιακό προσωπικό βοηθό µε σηµαντικές γνωστικές δυνατότητες που επικοινωνεί µε το χρήστη µέσω της οµιλίας, επιτρέποντάς του πρακτικά να αξιοποιεί τα δεδοµένα του ERP χωρίς καν να συνδεθεί σε αυτό!

Απεριόριστη Διασυνδεσιµότητα

Η λύση Cloud ERP της SoftOne διευρύνει τις προοπτικές κάθε σύγχρονης επιχείρησης, καθώς συνεργάζεται απρόσκοπτα µε οποιοδήποτε άλλο σύστηµα, πλατφόρµα ή εφαρµογή της αγοράς: συστήµατα e-banking, e-Shops και πλατφόρµες e-Commerce, πλατφόρµες B2B, λύσεις WMS, εφαρµογές Microsoft1 365, λογαριασµούς Web Mail, Social Media κα. Λειτουργώντας ως µία πραγµατικά «ανοιχτή» πλατφόρµα λογισµικού, το Soft1 Cloud ERP Series 5 γεφυρώνει µε ευκολία τις τεχνολογικές διαφορές και επιτυγχάνει τη διασύνδεση και το συγχρονισµό διαφορετικών πηγών, βάσεων δεδοµένων και συστηµάτων χωρίς υψηλές επενδύσεις, παρέχοντας ακριβή και ασφαλή µεταφορά πληροφορίων.

Fintech Ready

Οι προηγµένες τεχνολογίες διασύνδεσης του Soft1 Cloud ERP Series 5 εφαρµόζονται επιτυχώς και στο πεδίο των τραπεζικών συναλλαγών, καθώς η πλατφόρµα επικοινωνεί σε πραγµατικό χρόνο µε τα συστήµατα e-banking των µεγαλύτερων τραπεζικών οργανισµών της ελληνικής αγοράς. Αξιοποιώντας τη δυνατότητα αυτή, κάθε επιχείρηση µπορεί να διεκπεραιώνει όλες τις καθηµερινές τραπεζικές της εργασίες και συναλλαγές (διαχείριση λογαριασµών, εισπράξεις, πληρωµές, µεταφορές, υπόλοιπο, ιστορικό κ.λπ.), µέσα από το Soft1 Cloud ERP Series 5.

Ηλεκτρονική Τιµολόγηση

Η έκδοση Soft1 Cloud ERP Series 5 διασυνδέεται απρόσκοπτα και µε την υπηρεσία «EINVOICING» που έχει πιστοποιηθεί από την ΑΑΔΕ αναφορικά µε την έκδοση και αυθεντικοποίηση τιµολογίων και στοιχείων λιανικής πώλησης µέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης. Με τον τρόπο αυτό, κάθε επιχείρηση µπορεί να αποστέλλει πιστοποιηµένα ηλεκτρονικά παραστατικά πωλήσεων στους πελάτες της και την πλατφόρµα myDATA τη στιγµή της έκδοσής τους, καλύπτοντας την υποχρέωση ενηµέρωσης των Ηλεκτρονικών της Βιβλίων.

Enterprise Mobility

Το Soft1 Cloud ERP Series 5 επεκτείνει τις δυνατότητές του σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή, αλλάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι της σύγχρονης επιχείρησης εργάζονται, συνδέονται και επικοινωνούν µε πελάτες, προµηθευτές και λοιπούς

συναλλασσόµενους. Οι mobile εφαρµογές Soft1 λειτουργούν σε ένα πλήρως ελεγχόµενο και ασφαλές περιβάλλον, επιτρέποντας τον έλεγχο και τη διαχείριση όλων των εταιρικών φορητών συσκευών µέσα από το Soft1 Cloud ERP Series 5.

Λειτουργική Πληρότητα

Το Soft1 Cloud ERP Series 5 ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας κάθε σύγχρονης επιχείρησης, ανεξαρτήτως µεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης, καθώς ενσωµατώνει σε µία πλατφόρµα το σύνολο των επιχειρηµατικών της λειτουργιών. Από τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την εµπορική δραστηριότητα, την εφοδιαστική αλυσίδα και την παραγωγή έως τη χονδρική και τη λιανική πώληση, το CRM και τη Διαχείριση Υπηρεσιών, το HRM και τη Μισθοδοσία.