Προγραμματισμός Υλοποίησης MyDATA για την εγκατάσταση σας * Ερωτηματολόγιο Προσαρμογής

 Αγαπητοί συνεργάτες,

Η εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ (myDATA) στην καθημερινότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πλέον γεγονός, καθώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με αυτές.
Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες εκδόσεις των λογισμικών που χρησιμοποιείτε θα υποστηρίζουν τη διασύνδεση των εφαρμογών της με την online πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται πλήρως και αυτοματοποιημένα όλες τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η υποχρεωτική τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Προγραμματισμός Υλοποίησης MyDATA για την εγκατάσταση σας

Στο πλαίσιο αυτό, το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, θα πρέπει να δρομολογήσουμε από κοινού τον προγραμματισμό και οργάνωση όλων των εργασιών που θα διασφαλίσουν την προσαρμογή της μηχανογράφησης σας στα νέα δεδομένα, διευκολύνοντας την έγκαιρη και ομαλή μετάβαση της επιχείρησής σας στην εποχή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA.

Προκειμένου να εκτιμήσουμε τις υπηρεσίες που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση σας και να προγραμματίσουμε το συντομότερο την προσαρμογή της εγκατάστασης σας, στα myDATA, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα.